Veel belangstelling voor subsidies dorpsinitiatieven en innovatieve projecten